HMS og Kvalitet

Vi setter store krav til oss selv og våre samarbeidspartnere når det gjelder HMS og kvalitet. Krav til HMS, lover og forskrifter respekteres, og vår bedrift gjør det som er nødvendig for at helse og natur vernes. For å utføre prosjektene med størst mulig suksess er det også viktig å levere god kvalitet, noe vi sikrer gjennom kontrollrutiner, vår egen kvalitetshåndbok og et tett samarbeid med våre kunder og oppdragsgivere.